Via deze weg is er de mogelijkheid een eventuele klacht in te dienen over onze werkwijze óf over datgene wat als Voetbalscholing.com aanbieden.

Datgene wat u met ons correspondeert zullen wij niet publiekelijk maken en zullen wij binnen 1 week beantwoorden.
De behandeltermijn van uw klacht zal uiterlijk 3 weken in beslag nemen.
Mocht dit langer worden houden wij u op de hoogte waarom de behandeling langer duurt dan normaal. 

Als er sprake blijkt te zijn van een niet oplosbaar geschil tussen Voetbalscholing.com en de cursist/deelnemer(s) aan een onder Voetbalscholing.com vallende cursus/opleiding, de mogelijkheid het ontstane geschil in te dienen bij het CBV https://www.coachesbv.nl/ (Coaches Betaald Voetbal).
Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor ons bindend; de eventuele consequenties worden door ons per direct afgehandeld.

Wij zullen de klacht en de wijze van afhandeling registreren en voor de duur van deze afhandeling bewaren.
De klacht en het antwoord/uitspraak op de klacht zal maximaal één jaar na oplossen van de klacht worden opgeslagen in ons systeem.
Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

Wij vragen u vriendelijk om de eventuele klacht(en) hieronder in te vullen.