Begeleiding bij de training:
Heel veel jeugdtrainers snakken vaak naar een beetje (extra) begeleiding tijdens een training of een wedstrijd. De trainers willen een structuur in de training aanbrengen, maar weten niet hoe dit te doen.
Voetbalscholing.nl denkt de oplossing te hebben gevonden.

Middels 8 (4) bijeenkomsten wil Voetbalscholing.com de trainers samen met de spelersgroep laten zien wat de mogelijkheden zijn om een training goed te laten verlopen.
Door de juiste aanwijzingen (didactisch) leren kinderen snel om de oefenvormen eigen te maken.
Belangrijkste elementen tijdens een training is spelen met de juiste afstanden, handelingssnelheid en de weerstanden.

Onderwerpen zijn:

  1. Aanleren van de omgangsvormen
  2. Structuur aanbrengen in een training
  3. Voorbeelden aanreiken van diversiteit in partijvormen
  4. Voorbeelden aanreiken van diversiteit in oefenvormen (techniek)
  5. Voorbeelden aanreiken van diversiteit in spelvormen
  6. Voorbeelden aanreiken van diversiteit in oefenvormen (balpassing)
  7. Voorbeelden aanreiken van diversiteit in spelopvattingen
  8. Evaluatie met de trainers

Bestemd voor de leeftijdsgroepen:

JO-8 / JO-9 / JO-10 / JO-11

2x een groep van 75 minuten achter elkaar  (tijden in overleg)
2x of 4x in het najaar (om de 2 weken)
2x of 4x in het voorjaar (om de 2 weken)

Kosten:
4x in 1 voetbalseizoen  € 595,00
8x in 1 voetbalseizoen  € 1195,00